بازدید آزادگان از موزه حضرت آیت اله آیت اللهی

به مناسبت سالروز ورود آزادگان عزیز به میهن اسلامی درروز جمعه۲۲/۵/۹۴ آزادگان و خانواده محترمشان درمرقد مطهر حضرت آیت اله آیت اللهی حضور یافته وبا اهدای گل وقرائت فاتحه باردیگر ادای احترام نمودند و با بازدید از موزه حضرت آقا(ره) با اسنادو مکاتبات وعکس ها باردیگرتجدید خاطره نمودند.۲۲/۵/۹۴