بازدید خادمین حرم امام رضا (ع) از مرقد حضرت آیت اله آیت اللهی و موزه معظم له

خادمین حرم امام رضا (ع) همزمان با دهه مبارکه کرامت و درآستانه میلاد امام رضا (ع) و هفته دولت درمرقدمطهر حضرت آیت اللهی حضوریافته وبا اهداء تاج گل وقرائت فاتحه اداری احترام نمودند وهمچنین این گروه طی بازدید ازموزه حضرت آقا(ره) واقع درضلع غربی حسینیه با گوشه ای از اسنادو مکاتبات معظم له وآثار خوشنویسی ایشان آشنا شدند۲٫/۶/۹۴