بازدید وزیرآموزش وپرورش از مرقد حضرت آیت اله آیت اللهی

وزیرآموزش وپرورش با همراهی نماینده مردم لارستان ،خنج وگراش درمجلس شورای اسلامی ،معاون استاندار و فرماندار ویژه لارستان و جمعی از مسئولان شهرستانی ومردم دربدو ورود به لار درمرقد مطهر حضرت آیت اله آیت اللهی (ره)حضوریافت وبا اهداء گل ونثار فاتحه ، به مقام شامخ روحانیت ادای احترام کرد. دراین دیداریکی از اعضاء بیت شریف آیت اللهی شمه ای از زندگی و مبارزات وخدمات آن فقیه فرزانه راجهت اطلاع هیات حاضرارائه نمودند.۲/۵/۹۴

 

tn