افتتاح فاز دوم موزه حضرت آیت اللهی

فاز دوم موزه حضرت آیت اله آیت اللهی درخرداد۹۴ همزمان با سومین سالگرد ایشان گشایش یافت ، دراین موزه که اختصاص به خوشنویسان بنامی همچون آسیدنورالدین حسینی ، مقام معظم رهبری، سید مرتضی نجومی کرمانشاهی ، سید عبدالحسین لاری ، سید عبدالعلی آیت اللهی و…دارد و سعی درگردآوری اسناد و خطوط بزرگان شده است . موزه مذکور در ضلع غربی حسینیه اعظم برپا می باشد.

 

DSC09689