همایش پیرغلامان

سیزدهمین اجلاس پیرغلامان حضرت سیدالشهداءعلیه السلام با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید در روز ۱۳/۷/۹۴ درحسینیه اعظم لارستان درجوار مرقد حضرت آیت الله العظمی آیت اللهی (ره) برگزار گردید . دراین جلسه که مسئولین و ائمه جمعه وجماعات تشیع وتسنن منطقه و هیاتهای مذهبی واقشار مردم حضور داشتند ، سخنرانان پیرامون قیام و فلسفه عاشورا ونقش پیرغلامان در اجرای عزاداری سنتی وآیینی مطالب مبسوطی بیان داشتند وپس از مداحی و نوحه سرایی توسط مهمانان خارجی و وداخلی سینه زنی سنتی لاری که به ثبت میراث معنوی رسیده بود پرده برداری شد. درپایان هیات سینه زنی سنتی حیدری و نعمتی به سینه زنی درخیابان پرداخته و سپسبرای ختم درحسینیه اعظم اجتماع نمودند.

siiinzaan pamn