بیانیه بیت آیه الله آیت اللهی درباره انتخابات

بسمه تعالی

همشهریان عزیز وخونگرم لار¬- گراش وخنج ایدهم الله تعالی
طبق اخبار واصله درافواه وبرخی فضاهای مجازی چنین آمده است که بیت مرحوم آیه الله آیه اللهی وفرزندان آن مرحوم ازکاندیدای خاصی حمایت می کنند، باید به عرض شریف آحاد ملّت لارستان وشهرهای همجوار برسانیم که این اخبار کاملا شایعه بوده وشدیداً تکذیب می گردد وبیت به محضرمبارک عزیزان اعلام می دارد که کلیه کاندیداهای حوزه انتخابی لارستان وگراش وخنج که از ناحیه شورای محترم نگهبان تأیید صلاحیت شده اند مورد احترام این بیت بوده ویکایک آن بزرگواران را صالح دانسته وبه انتخاب شما مردم شریف احترام می گذارد. تنها از همه آحاد مردم شریف که شرایط انتخاب کردن را دارند تقاضا دارد که به ندای برحق ومطاع وجود شریف مقام معظم رهبری حضرت آیه الله العظمی امام خامنه ای متع الله المسلمین بطول بقائه العزیز لبیک گفته وباحضورپرشور وشکوهمند وحداکثری خود به پای صندوق های رأی ( دو مجلس خبرگان رهبری و شورای اسلامی ) ازیک سو دین خود را به اسلام وامام راحل عظیم الشأن قدّس سره الشریف وشهدای والامقام ادا نموده واز دیگر سو توطئه های دشمنان غدّار واستکبارجهانی واذناب منطقه ای اش را ناکام گذاشته وآینده جمهوری مقدس اسلامی دراین دوران خطیر وکیان کشورعزیزمان ایران را با آراء خود که نمایشی پرفروغ از همبستگی وانسجام همه ملت شریف می باشد چنانکه راهپیمایی تان دریوم الله چنین بود، بیش از پیش تضمین فرمایند.
بیت آیه الله آیت اللهی

entekhabat-Aftabaaaa