بیانیه مهم حضرت آیت الله نسابه وبیت حضرت آیت اللهی درپاسداری ازوحدت شیعه وبرادران اهل سنت

بسمه تعالی

« وَاَعتَصِموا بِحَبل اللهِ جَمیعاً وَلا تَفَرََّقُوا»

اینک که دست جنایتکار استکبار جهانی ازآستین گروهکی خونخوار وخداناباور با الهام گرفتن از منویات پلید نوکران سرسپرده آمریکا درمنطقه، بدرآمده و عده ای از هموطنان عزیزمارا به شهادت رسانده اند، مردم شریف و خداجوی  خطّه جنوب  اعم از شیعه و اهل سنت ، ایَّدهم الله تعالی  ضمن محکوم کردن این عمل جنایتکارانه با هوشیاری هرچه تمام تر و با اتکال به خداوند متعال و اعتصام به حبل الله المتین  هرگونه توطئه تفرقه انگیزان وشرارت ملحدان ازخدا بی خبر را درنطفه خفه کرده با تبعیت از ندای وحدت بخش  وفرامین عالیه مقام معظم رهبری مدّظله العالی بر اتحّاد وهمبستگی و انسجام برادران شیعه واهل سنّت خطّه جنوب تحکیم وتاکید ورزیده ، اجازه نخواهند داد برخی اخبار نامیمون وشایعات بی اساس این وحدت و همدلی مثال زدنی وبی نظیرحاکم برمنطقه که دستاورد و میراث گرانبهای علمای بزرگ شیعه و اهل سنت و جماعت می باشد ، به قدر ذرّه ای خدشه دارسازد. ان شاءالله تعالی شأنه العزیز والسلام علی من اتبع الهدی

 

سیدمحمدحسین نسابه            بیت حضرت آیت الله العظمی آیت اللهی(ره)