حمایت بیت حضرت آیت الله آیت اللهی از بیانات اخیرمقام معظم رهبری مدظله العالی

بسمه تعالی

إِن تَنصُروا الله یَنصُرکُم ویُثَبِّت أَقدامَکُم

باردیگربیانات پیامبرگونه مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای متع الله المسلمین بطول بقائه الشریف دردیدار رمضانی سران نظام بارقه ای از امید در قلوب مسلمین خصوصا ملت شریف ایران اسلامی تابیدن گرفت ضمن اعلام ازاطاعت از فرامین آن بزرگوارترامپ واذنابش بدانند که

ای مگس عرصۀ سیمرغ نه جولانگه تست              عرض خود می بری و زحمت ما می داری

ملت سرافراز ایران با پیروی از رهبر و پیشوای خود با قامتی استوار دربرابر هرگونه حرکات مذبوحانه دشمنان خصوصا استکبار جهانی ایستاده وتا آخرین قطرات خون خویش ازکشور ونظام  مقدس اسلامی حراست می نمایند .

سید محمد حسین نسابه     سید محمد حسین آیت اللهی     سید محمد حسن آیت اللهی     سید محسن آیت اللهی