بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش زیک گوهرند

بسمه تعالی

بنی آدم اعضای یکدیگرند           که در آفرینش زیک گوهرند (سعدی)

در این شرایط سخت و بحرانی و شیوع ویروس کرونا بیت مرحوم آیت الله آیت اللهی به یاری همرهیان نیازمند و آبرومند این بیت شتافت و با ادای صدقات جاریه به نیت سلامتی مردم و به ویژه کادرپزشکی و درمانی بیمارستان شهرستان لار وهمچنین به قصد حمایت از مبارزان خستگی ناپذیر حوزۀ سلامت اقدام به کمک های نقدی نمود که انشالله و به یاری خداوند متعال کوید نوزده را شکست داده و سلامتی که نعمتی غیر قابل تصور بود را به جامعۀ شهرستان و سایرشهرها و کشورها بازگردانیم . ریز کمک ها و هدایا به قرار ذیل می باشد.

۱- قربانی برای سلامتی مردم و کادر پزشکی و درمانی وتقسیم آن بین نیازمندان

۲- بسته های حمایتی به ارزش بیست میلیون تومان اعم از برنج و روغن و گوشت مرغ وتفسیم آن بین خانواده های نیازمند و آبرومند

۳- اهدای بیش از بیست میلیون تومان به خانواده های نیازمند و کمک هزینۀ درمان

۴- اهدای ده میلیون تومان از درآمد موقوفۀ انصاری ها به تولیت حاج آقا حسین آقا

۵-اهدای سه میلیون تومان از همان منبع به نیازمندان یک ارگان دولتی

بیت حضرت آیت الله آیت اللهی