دعوت بیت مرحوم آقا:درخانه یا هرجا هستید از اویاد کنید با قرائت فاتحه

بسمه تعالی

بیایید   بیایید   به    گلزار     بگردیم                                  براین نقطۀ اقبال چو پرگار بگردیم

بیایید که امروز به اقبال و به پیروز                               چو عشاق نو آموز برآن یار بگردیم

(مولانا مولوی)

ای یاران و همدلان خطه جنوب !  وای همنشینان حضرت آقا(ره)؛ اکنون که هشت سال از عروج آن یار عزیز می گذرد براین باوریم که هنوز روح او در فضای عطرآگین لار پُرافتخار و یادش در قلب ها و دل های یاران با وفایش چون خورشید تابان می درخشد و صفا و وفای او برخاطره ها شکوفاست . آثار گرانبهایش همچنان برصفحۀ  روزگار نقش زرین و ابدی گذاشته اند ،از فقه و فلسفه و حکمت و عرفان وهنر تا سیرو سلوک و جذبه های عاشقانه اش به معبود ابدی و ازلی . او که شریعت و طریقت و حقیقت را به جامی گلگون ریخته واز پیرخرابات اسرار نهان عشق و شیدایی و حیرانی در وادی الست شنیده و همه رامستانه سرکشیده است تا در آثارش چون مولوی صلا دردهد که ای یاران ! بیایید بیایید به گلزاربگردیم و برنقطۀ اقبال و سربلندی و سعادت دنیوی و اخروی چونان پرگار سماع واربگردیم و به فنای ذات حق رسیده از شراب رحیقش که از میخانۀ ولایت کلیّه ی الیّهه سرچشمه گرفته و ختامش مسک است ، جرعه ای بیاشامیم وهمۀ های و هوی ما چون دُرّه ها و ذَرّه های کائنات «هوالحق » باشد.

پس ای دوستان و یاران محفل انس به پاسداشت این فقیه عارف واصل در منازل و مساجد و تکایا وبخصوص دراین شرایط حساس در فضای مجازی به شامگاه نوزدهم خرداد پس از نماز مغرب و عشا که زمان عروج آن رحیل عزیز می باشد یادو خاطره اش را باردیگر به دل ها زنده نگه می داریم مگر که با قرائتی از صحیفۀ عشق به جرعه ای از جام رحیقش ما را سیراب کنند ، چنانکه خود می فرماید :

جام سبیل سلسبیل در گردش آورساقیا       ما را ا زآن جام رحیق سرگشته و شیدا کنید

« اللّهُمَ وَفِّقنا لِما تُحِبُّ وَ تَرضی »

مکان : منازل ، تکایا ، مساجد و فضای مجازی

زمان : ۱۹ خرداد ماه ۹۹ بعد از نماز مغرب و عشا هنگامۀ عروج آقا

بیت حضرت آیت الله العظمی آیت اللهی