آثار

کلنگ ساخت حسینیه اعظم همزمان با عیدغدیر۱۳۵۳شمسی

همزمان با عیدغدیر درسال ۱۳۵۳شمسی کلنگ ساخت حسینیه اعظم لارتوسط حضرت آیت الله العظمی سیدعبدالعلی آیت اللهی لاری (ره) درمحل خانه ونماز اجدایشان به زمین خورده شد و با بهترین مصالح و استادکار آن زمان ساخته شد.

کلنگ ساخت حسینیه اعظم همزمان با عیدغدیر۱۳۵۳شمسی